De algemene voorwaarden van speelgoedwinkel Villa4Kids.

Algemene voorwaarden van VielvoyeKids Toys & Gifts / Speelgoedwinkel Villa4Kids


 Artikel 1.    Algemeen
1. VielvoyeKids Toys & Gifts / Speelgoedwinkel Villa4Kids hierna te noemen VielvoyeKids.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die u sluit met VielvoyeKids. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk als beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.
3. VielvoyeKids behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie of de versie zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldig was.

Artikel 2.    Overeenkomst
1. Na schriftelijke bevestiging, per e-mail, van uw bestelling is er sprake van een overeenkomst.
2. Bestellingen worden alleen in Nederland en België geleverd.
3. VielvoyeKids kan bestellingen annuleren. Bij annulering krijgt u telefonisch of via een e-mail bericht met reden van annulering.

Artikel 3.    Prijzen en verzendkosten
1. Alle genoemde prijzen zijn in Euro's. De prijzen zijn inclusief  BTW en exclusief verzendkosten en/of eventuele bijkomende kosten.
2. De verzendkosten bedragen voor een bestelling binnen Nederland tot 10 kg € 5,00. Voor België zijn de verzendkosten € 8,00.

Artikel 4.    Betalingen
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de bevestiging van uw bestelling. In de bevestiging, per e-mail, verstrekt VielvoyeKids de nog eventueel benodigde informatie.
2. Indien u na deze 7 dagen niet heeft betaald, komt de overeenkomst te vervallen.
3. VielvoyeKids kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien er een andere manier van betaling wordt voorgesteld.
4. Betaling is alleen mogelijk via de op de website aangeboden betaalmogelijkheden.
5. Het is mogelijk om achteraf te betalen met behulp van Klarna. Informatie over hoe zij met je privacy omgaan kun je hier lezen.
    Privacy Statement Klarna

Artikel 5. Levering
1. Zodra uw betaling ontvangen is, wordt uw bestelling verstuurd naar het door u opgegeven adres.
2. VielvoyeKids streeft er naar om uw bestelling binnen 1 werkdag te versturen. Uw bestelling wordt verstuurd met PostNL of DHL.
2. VielvoyeKids is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens.
3. VielvoyeKids is niet aansprakelijk voor schade of verlies ontstaan tijdens transport. VielvoyeKids verplicht zich om de producten zo te verpakken, dat eventuele schade tot een minimum beperkt wordt.

Artikel 6.    Reclameren/Retourneren/Annuleren
1. Na ontvangst van de bestelling dient u de producten te controleren. Bij eventuele gebreken en/of u bent niet tevreden, meldt u dit dan binnen twee dagen na ontvangst van uw bestelling per e-mail aan VielvoyeKids. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat VielvoyeKids in staat is adequaat te reageren. U dient VielvoyeKids in de gelegenheid te stellen een klacht op te lossen.
2. VielvoyeKids accepteert alleen retouren die vooraf zijn gemeld en door VielvoyeKids zijn bevestigd. Instructies voor het retourneren staan in deze bevestigingsmail.
3. Annuleren van uw bestelling is mogelijk. Wanneer u betaald heeft en uw bestelling is nog niet verstuurd, ontvangt u het volledige bedrag retour. Is uw bestelling inmiddels verstuurd, dan neemt VielvoyeKids contact met u op voor een passende oplossing. U ontvangt uw aankoopbedrag retour. 
4. Annuleringen of retourzendingen kunt u doorgeven via info@speelgoedwinkelvilla4kids.nl onder vermelding van uw naam en ordernummer.

Artikel 7.    Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken waarop VielvoyeKids geen invloed kan uitoefenen en waardoor VielvoyeKids niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.Bijvoorbeeld ziekte, stakingen of storingen.
2. Is er sprake van overmacht dan ontvangt u schriftelijk, per e-mail, bericht.
3. In geval van overmacht heeft VielvoyeKids of een wederpartij het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 8.    Bedrijfsinformatie
1. VielvoyeKids Toys & Gifts h/o Speelgoedwinkel Villa4Kids staat geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 24466392
2. VielvoyeKids is een online winkel gevestigd in Zevenhuizen. Gemeente Zuidplas. Provincie Zuid Holland.
3. VielvoyeKids handelt onder de naam speelgoedwinkel Villa4Kids. Het postadres is Staringstraat 25 in Zevenhuizen.

Artikel 9.    Privacy beleid
De door u ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt om uw bestelling te verwerken. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling. VielvoyeKids slaat geen persoonlijke gegevens op en geeft uw gegevens niet aan derden.

Ook speelgoedwinkel Villa4Kids gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te kijken op onze website ga je hiermee akkoord. Meer weten? Bekijk de Privacy en Cookie pagina.
SLUITEN